Sidste nyt

 

Information:

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Søhus Badmintonklub.

Torsdag d. 2. februar 2017  kl. 18.00 på Stige Skole lok. 16.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. valg af dirigent
2. valg af protokolfører (kan varetages af afdelingens sekretær)
3. formandens beretning.
4. plan for det kommende år.
5. forelæggelse af regnskab.
6. budget for det kommende år.
7. indkomne forslag.
8. valg af bestyrelse jf. § 5.
9. valg af revisor jf. § 7.
10. evt.

Bestyrelsen foreslår i pkt. 7 en vedtægtsændring af § 5 således følgende tekst ændres fra “Bestyrelsen skal som minimun bestå af 5 personer. ” til “Bestyrelsen skal som minimum bestå af 3 personer. ”

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved pizza og drikkelse.

Venlig hilsen

Bestyrelsen