Sidste nyt

 

Information:

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Søhus Badmintonklub.

Torsdag d. 1. februar 2018  kl. 18.00 i kantinen på Søhusskolen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører (kan varetages af afdelingens sekretær)
3. Formandens beretning.
4. Plan for det kommende år.
5. Forelæggelse af regnskab.
6. Budget for det kommende år.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse jf. § 5.
    Valg af kasserer: Kim Jensen modtager genvalg.
    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisor jf. § 7.
    Flemming Brødbæk er valgt frem til 2019.
10. Evt.

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved pizza og drikkelse.

Vi håber på et godt fremmøde. Vi er 3 i bestyrelsen og kan derfor godt bruge flere hænder.

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Søhus Badmintonklub