Sidste nyt

 

Generalforsamling:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Søhus Badmintonklub.

Torsdag d. 7. februar 2019  kl. 18.00 i kantinen på Søhusskolen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører (kan varetages af afdelingens sekretær)
3. Formandens beretning.
4. Plan for det kommende år.
5. Forelæggelse af regnskab.
6. Budget for det kommende år.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse jf. § 5.
    Valg af Formand: Mette Vesterø modtager genvalg.
    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisor jf. § 7.
    Flemming Brødbæk modtager ikke genvalg .
10. Evt.

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Vil du spille badmintion?
Nye interesserede medlemmer er velkommen til at kontakte bestyrelsen eller benytte vores indmeldelsesformular: Bliv Medlem

Ledige tider for motion kan ses her: Træningstider